Ogród krajobrazowy, okolice Mińska Mazowieckiego

Projekt dużego i wyjątkowego, bo około 4-hektarowego, ogrodu prywatnego położonego niedaleko Mińska Mazowieckiego.

Kompozycja ogrodu została oparta o swobodny, krajobrazowy układ wpisujący się w charakter malowniczego pejzażu, otaczającego założenie. Poszczególne wnętrza ogrodowe wydzielają linie rabat, ciągów komunikacyjnych i muraw rekreacyjnych. Całość tworzy czytelny i otwarty układ krajobrazowy dostosowany sposobem zagospodarowania do intensywności i charakteru użytkowania.

Na obszarze ogrodu, ze względu na sposób użytkowania terenu, wyszczególniono kilka stref funkcjonalno- przestrzennych:

• strefę leśną z brakiem ingerencji w zastane środowisko przyrodnicze,

• strefę parkowo-leśną z minimalną ingerencją polegającą na uczytelnieniu powiązań widokowych czy poprowadzeniu gruntowych ciągów spacerowych do miejsc obserwacji ptaków i rozgoszczonych na podmokłej łące bobrów,

• strefę parkową z zachowanie najcenniejszych istniejących okazów drzew, krzewów i uroczysk, z wprowadzeniem grup nasadzeń uatrakcyjniających estetycznie i przyrodniczo strukturę lasu.

• górną polanę, zlokalizowaną bezpośrednio wokół budynku mieszkalnego, dostawaną do intensywnego użytkowania domowników. Ten fragment ogrodu został podzielony na strefę reprezentacyjną (z kameralnym ogrodem kwiatowo-ziołowym] oraz rekreacyjną [z rozległym trawnikiem i basenem).

Uniszowice

Jeszcze tworzymy opis projektu, zajrzyj do nas ponownie za jakiś czas.

Ogród został zaprojektowany i zrealizowany przez nasz zespół w ramach działań Garden Concept Architekci Krajobrazu.

Karmelowa

W przestrzeni ogrodu przy tym wyjątkowym domu jednorodzinnym wyodrębniono miejsca o wielu funkcjach – tarasy wypoczynkowe łączące się z różnymi częściami wnętrza domu, miejsce na ognisko, grządki pod uprawę warzyw, boisko czy element wodny. Wkomponowano je w naturalny charakter miejsca, wykorzystano atuty ukształtowania terenu, skonfrontowano oczekiwania Inwestora z możliwością ich realizacji.

W ogrodzie zastosowano rozwiązania takie, jak zielone dachy czy system zbierania deszczówki wykorzystywanej do podlewania ogrodu. Całość układu funkcjonalnego została dopełniona kompozycjami roślinnymi, zmieniającymi się nieustannie w ciągu roku. Dzięki tym zabiegom otoczenie domu zostało przekształcone w miejsce pełne klimatu, dające wiele możliwości na spędzanie czasu. Do dziś pomagamy Właścicielom dbać o ten wymagający ogród.

Ogród został zaprojektowany i zrealizowany przez nasz zespół w ramach działań Garden Concept Architekci Krajobrazu.