Usługi eksperckie - analizy, badania, doświadczenie

Nasz zespół to nie tylko projektanci i projektantki, ale też specjalistki i specjaliści dziedzin powiązanych z architekturą krajobrazu.

Oferujemy szeroki zakres usług związanych z zielenią. Przez lata zbudowaliśmy również sieć ekspertów i ekspertek, mogących wesprzeć nas w wyjątkowo złożonych zadaniach.

Inwentaryzacje i usługi

 • Nadzory dendrologiczne
 • Nadzory autorskie i inwestorskie
 • Inwentaryzacje i gospodarki drzewostanem
 • Projekty nasadzeń zastępczych
 • Opracowania eksperckie, analizy i oceny zieleni
 • Analizy terenów objętych ochroną konserwatorską

Współpracujemy ze specjalistami różnych dziedzin

 • Fitosocjologia
 • Ornitologia
 • Arborystyka
 • Urbanistyka i planowanie przestrzenne
 • Inne
Zespół

Pełen zakres naszych usług

 • nadzory dendrologiczne nad inwestycją
 • nadzory autorskie i inwestorskie nad inwestycją
 • inwentaryzacje i gospodarki drzewostanem
 • projekty nasadzeń zastępczych
 • opracowania eksperckie
  • ocena stanu zdrowotnego i statyki drzewostanu
  • program ochrony pomników przyrody
  • ocena drzew przed inwestycją w kontekście ich szans rozwoju po zakończeniu prac budowlanych
  • program ochrony drzew na placu budowy
  • inwentaryzacje przyrodnicze
  • analizy urbanistyczne i krajobrazowe
 • tereny objęte ochroną konserwatorską
  • inwentaryzacja i gospodarka drzewostanem
  • analizy dendrochronologiczne
  • waloryzacja drzewostanu
  • kwerendy archiwalne i bibliograficzne
  • analizy kompozycji terenu
  • analiza składu gatunkowego i przemian form roślinnych

Zobacz realizacje naszego zespołu: