Ogród krajobrazowy, okolice Mińska Mazowieckiego

okolice Mińska Mazowieckiego
45 000 ㎡
2018
2021 - obecnie
projekt

Projekt dużego i wyjątkowego, bo około 4-hektarowego, ogrodu prywatnego położonego niedaleko Mińska Mazowieckiego.

Kompozycja ogrodu została oparta o swobodny, krajobrazowy układ wpisujący się w charakter malowniczego pejzażu, otaczającego założenie. Poszczególne wnętrza ogrodowe wydzielają linie rabat, ciągów komunikacyjnych i muraw rekreacyjnych. Całość tworzy czytelny i otwarty układ krajobrazowy dostosowany sposobem zagospodarowania do intensywności i charakteru użytkowania.

Na obszarze ogrodu, ze względu na sposób użytkowania terenu, wyszczególniono kilka stref funkcjonalno- przestrzennych:

• strefę leśną z brakiem ingerencji w zastane środowisko przyrodnicze,

• strefę parkowo-leśną z minimalną ingerencją polegającą na uczytelnieniu powiązań widokowych czy poprowadzeniu gruntowych ciągów spacerowych do miejsc obserwacji ptaków i rozgoszczonych na podmokłej łące bobrów,

• strefę parkową z zachowanie najcenniejszych istniejących okazów drzew, krzewów i uroczysk, z wprowadzeniem grup nasadzeń uatrakcyjniających estetycznie i przyrodniczo strukturę lasu.

• górną polanę, zlokalizowaną bezpośrednio wokół budynku mieszkalnego, dostawaną do intensywnego użytkowania domowników. Ten fragment ogrodu został podzielony na strefę reprezentacyjną (z kameralnym ogrodem kwiatowo-ziołowym] oraz rekreacyjną [z rozległym trawnikiem i basenem).

Zobacz realizacje naszego zespołu: