Ogród Leśnej Przygody

Gołuchów
9 0000 ㎡
2020-2021
koncepcja, wielobranżowa dokumentacja budowlana
Ośrodek Kultury Leśnej w Gołuchowie
Piotr Szkołut, Emilia Chęć, Anna Szymaniak
Klaudia Zarzycka-Goliszek

Ogród Leśnej Przygody na terenie parku-arboretum Ośrodka Kultury Leśnej w Gołuchowie

Projekt adaptacji fragmentu dawnej szkółki drzew i krzewów ozdobnych na terenie parku-arboretum Ośrodka Kultury Leśnej w Gołuchowie – do współczesnej funkcji użytkowej – Ogrodu Leśnej Przygody, składa się z ogrodu sensorycznego oraz części wypoczynkowej. Głównymi założeniami projektu adaptacji terenu stał się zatem dialog historii z planowaną funkcją ogrodu sensorycznego, ujęty wieloaspektowo na tle uwarunkowań historycznych/ konserwatorskich, przyrodniczych, ekonomicznych i użytkowych.

Program funkcjonalno-użytkowy adaptacji terenu na ogród sensualny został oparty na istniejącym podziale przestrzennym i zaadoptowaniu wnętrz na 5 stref odpowiadających zmysłom: zapachu, słuchu, smaku, dotyku i wzorku oraz dodatkowych stref: reprezentacyjnej i wypoczynkowej. Podział ten wykorzystuje istniejące wnętrza parkowe, wydzielone poprzez zwarte masywy roślin: żywopłoty czy grupy drzew i krzewów. Koncepcja uzupełnia istniejącą zieleń lub zakłada niewielkie korekty dla uczytelnienia punktów, powiązań, otwarć czy osi widokowych. Dodatkowo, dla podniesienia wypoczynkowej atrakcyjności terenu i doświadczeń sensorycznych przewiduje sie wyposażenie terenu w urządzenia sensoryczne, edukacyjne i zabawowe oraz elementy małej architektury.

Dopełnieniem jest wprowadzenie utwardzonych ciągów komunikacyjnych z dostosowaniem dwóch szerokości dróg i typu nawierzchni ze względu na częstotliwość i sposób użytkowania. W zaprojektowanych nawierzchniach wykorzystano nawierzchnie czynne hydrologicznie – nawierzchnię mineralną, naturalnie stabilizowaną, nawiązując do XIX-wiecznej technologii budowy dróg ziemnych lub zagęszczone ścieżki gruntowe.

W efekcie ogród stanie się miejscem o nowych wartościach wypoczynkowych i edukacyjnych, wydobywających i eksponujących wartości historyczne, zachowujących wartości przyrodnicze oraz obiektem dostosowanym do potrzeb osób z niepełnosprawnościami ruchowymi, słabo widzącymi oraz dostosowaną do różnych grup wiekowych, zarówno dzieci jak i seniorów.

Ogród Leśnej Przygody na terenie parku-arboretum Ośrodka Kultury Leśnej w Gołuchowie został zaprojektowany przez nasz zespół w ramach działań Garden Concept Architekci Krajobrazu.

Zobacz realizacje naszego zespołu: