Ogród Leśnej Przygody

Ogród Leśnej Przygody na terenie parku-arboretum Ośrodka Kultury Leśnej w Gołuchowie

Projekt adaptacji fragmentu dawnej szkółki drzew i krzewów ozdobnych na terenie parku-arboretum Ośrodka Kultury Leśnej w Gołuchowie – do współczesnej funkcji użytkowej – Ogrodu Leśnej Przygody, składa się z ogrodu sensorycznego oraz części wypoczynkowej. Głównymi założeniami projektu adaptacji terenu stał się zatem dialog historii z planowaną funkcją ogrodu sensorycznego, ujęty wieloaspektowo na tle uwarunkowań historycznych/ konserwatorskich, przyrodniczych, ekonomicznych i użytkowych.

Program funkcjonalno-użytkowy adaptacji terenu na ogród sensualny został oparty na istniejącym podziale przestrzennym i zaadoptowaniu wnętrz na 5 stref odpowiadających zmysłom: zapachu, słuchu, smaku, dotyku i wzorku oraz dodatkowych stref: reprezentacyjnej i wypoczynkowej. Podział ten wykorzystuje istniejące wnętrza parkowe, wydzielone poprzez zwarte masywy roślin: żywopłoty czy grupy drzew i krzewów. Koncepcja uzupełnia istniejącą zieleń lub zakłada niewielkie korekty dla uczytelnienia punktów, powiązań, otwarć czy osi widokowych. Dodatkowo, dla podniesienia wypoczynkowej atrakcyjności terenu i doświadczeń sensorycznych przewiduje sie wyposażenie terenu w urządzenia sensoryczne, edukacyjne i zabawowe oraz elementy małej architektury.

Dopełnieniem jest wprowadzenie utwardzonych ciągów komunikacyjnych z dostosowaniem dwóch szerokości dróg i typu nawierzchni ze względu na częstotliwość i sposób użytkowania. W zaprojektowanych nawierzchniach wykorzystano nawierzchnie czynne hydrologicznie – nawierzchnię mineralną, naturalnie stabilizowaną, nawiązując do XIX-wiecznej technologii budowy dróg ziemnych lub zagęszczone ścieżki gruntowe.

W efekcie ogród stanie się miejscem o nowych wartościach wypoczynkowych i edukacyjnych, wydobywających i eksponujących wartości historyczne, zachowujących wartości przyrodnicze oraz obiektem dostosowanym do potrzeb osób z niepełnosprawnościami ruchowymi, słabo widzącymi oraz dostosowaną do różnych grup wiekowych, zarówno dzieci jak i seniorów.

Ogród Leśnej Przygody na terenie parku-arboretum Ośrodka Kultury Leśnej w Gołuchowie został zaprojektowany przez nasz zespół w ramach działań Garden Concept Architekci Krajobrazu.

 Leśny Plac Zabaw przy ul. Wrzosowej

Leśny Plac Zabaw przy ul. Wrzosowej w Świdniku to niewielka przestrzeń rekreacyjno-edukacyjna zaprojektowana i zrealizowana z myślą o dzieciach. Dominuje w nim przyroda, uzupełniona o elementy wzbogacające jego program funkcjonalny przestrzeni, w której dzieci mogą obserwować, dotykać, doświadczać i rozwijać wyobraźnię.

Wielofunkcyjne urządzenia zabawowe z drewna o naturalnej strukturze wpisują się w otaczającą przestrzeń. Pod nimi zastosowano piasek i trawnik, które jednocześnie służą, jako bezpieczna nawierzchnia i stanowią doskonały materiał do zabaw. Niewielki pagórek ze zjeżdżalnią i tunelem, rozległa piaskownica i konstrukcja wspinaczkowa tworzą przestrzeń o nieograniczonych możliwościach zabaw i gier. Dodatkowo indywidualnie zaprojektowana wiklinowa altana-domek służy, jako doskonała kryjówka w czasie zabaw, jest schronieniem przed słońcem i deszczem.

W ogrodzie umieszczono również tablice edukacyjne z sylwetkami zwierząt, karmniki i budki dla ptaków, domki dla owadów. Całość uzupełnia roślinność zmieniająca się w ciągu roku, o różnorodnych fakturach, kształtach i kolorach. Wśród gatunków można również znaleźć jadalne poziomki i borówki.

Leśny Plac Zabaw przy ul. Wrzosowej w Świdniku został zaprojektowany i zrealizowany przez nasz zespół w ramach działań Garden Concept Architekci Krajobrazu.