Zaułek Poetów

Zaułek Poetów – miejsce spotkań, relaksu i wypoczynku świdniczan to niewielki park kieszonkowy, zlokalizowany między Miejsko-Powiatową Biblioteką Publiczną a Przedszkolem nr 6 w Świdniku. Przestrzeń ta służy spotkaniom i wydarzeniom kulturalnym organizowanym dla mieszkańców oraz jako zielone zaplecze dla czytelników pobliskiej biblioteki.

Historycznie Zaułek zlokalizowany został na miejscu jednego z dawnych świdnickich siedlisk. Pozostałością jest stara grusza, rosnąca na środku skweru. W południowo-zachodnim rogu zaprojektowano scenę dla artystów – altanę z białego kamienia – opoki, nawiązując do tradycyjnej metody wznoszenia budynków w tej okolicy. Wewnątrz altany wykonano mini-scenę przeznaczoną na kameralne spotkania z artystami, twórcami i muzyką. Zaprojektowano tabliczki z cytatami patronki biblioteki – Anny Kamieńskiej, tablice z fotografiami dawnych zabudowań oraz elementy małej architektury.

Miejsce to, dzięki działaniom Biblioteka Świdnik sprzyja kulturze, społeczności i budowaniu lokalnej tożsamości.

Zaułek Poetów w Świdniku został zaprojektowany i zrealizowany przez nasz zespół w ramach działań Garden Concept Architekci Krajobrazu.

 Leśny Plac Zabaw przy ul. Wrzosowej

Leśny Plac Zabaw przy ul. Wrzosowej w Świdniku to niewielka przestrzeń rekreacyjno-edukacyjna zaprojektowana i zrealizowana z myślą o dzieciach. Dominuje w nim przyroda, uzupełniona o elementy wzbogacające jego program funkcjonalny przestrzeni, w której dzieci mogą obserwować, dotykać, doświadczać i rozwijać wyobraźnię.

Wielofunkcyjne urządzenia zabawowe z drewna o naturalnej strukturze wpisują się w otaczającą przestrzeń. Pod nimi zastosowano piasek i trawnik, które jednocześnie służą, jako bezpieczna nawierzchnia i stanowią doskonały materiał do zabaw. Niewielki pagórek ze zjeżdżalnią i tunelem, rozległa piaskownica i konstrukcja wspinaczkowa tworzą przestrzeń o nieograniczonych możliwościach zabaw i gier. Dodatkowo indywidualnie zaprojektowana wiklinowa altana-domek służy, jako doskonała kryjówka w czasie zabaw, jest schronieniem przed słońcem i deszczem.

W ogrodzie umieszczono również tablice edukacyjne z sylwetkami zwierząt, karmniki i budki dla ptaków, domki dla owadów. Całość uzupełnia roślinność zmieniająca się w ciągu roku, o różnorodnych fakturach, kształtach i kolorach. Wśród gatunków można również znaleźć jadalne poziomki i borówki.

Leśny Plac Zabaw przy ul. Wrzosowej w Świdniku został zaprojektowany i zrealizowany przez nasz zespół w ramach działań Garden Concept Architekci Krajobrazu.

Konkurs na koncepcję Parku na Błoniach pod lubelskim Zamkiem na tle zaproponowanych rozwiązań urbanistycznych

Projekt zdobył II miejsce w Konkursie na koncepcję Parku na Błoniach pod lubelskim Zamkiem na tle zaproponowanych rozwiązań urbanistycznych.

Celem konkursu było opracowanie spójnej koncepcji zagospodarowania terenu Błoni w Lublinie, która z jednej strony stworzy otwartą i przyjazną przestrzeń dla mieszkańców, z drugiej będzie się odnosiła do  historycznej i kulturowej przeszłości Lublina. Projekt obejmuje obszar o powierzchni ok. 36 ha i dotyczy zarówno możliwości kształtowania zabudowy kubaturowej i przestrzeni publicznych tego obszar, a także określenia zasad kształtowania zieleni wysokiej uwzględniających dalekie i bliskie panoramy Starego Miasta i Zamku.

Zaproponowano stworzenie wielofunkcyjnej spójnej przestrzeni publicznej – o charakterze nowoczesnego parku miejskiego; częściowe uzupełnienie tkanki miejskiej i ekspozycję najistotniejszych dominant w panoramie miasta.

Założenia programowe i kompozycyjne:

  • Podział terenu na strefy zróżnicowane programowo i funkcjonalnie;
  • W obrębie komunikacji -zmiany w organizacji ruchu: priorytet ruchu pieszego, rowerowego i komunikacji publicznej;
  • Wprowadzenie nowych powiązań komunikacyjnych i widokowych łączących Stare Miasto z obszarem objętym konkursem- wzajemne przenikanie przestrzeni;
  • Utrzymanie funkcji targu miejskiego (w formie eko-bazaru itp);
  • Wprowadzenie elementów wodnych różnego typu – m.in. dużego zbiornika o otwartym lustrze wody umożliwiającego retencjonowanie wody;
  • Wprowadzenie atrakcyjnego wyposażenia – w postaci różnego typu mebli miejskich
  • Stworzenie przestrzeni skierowanej do wszystkich grup wiekowych, atrakcyjnej zarówno dla mieszkańców jak i turystów, miejsca wypoczynku, a także organizacji uroczystości i imprez masowych;
  • Wypracowanie osi widokowych skierowanych na najważniejsze obiekty w panoramie miasta
  • Podkreślenie roli zieleni która ma kształtować przestrzeń i tworzyć klimat przyjazny do wypoczynku (w tym –wprowadzenie łąk kwietnych)
  • Zaadaptowanie istniejących drzew, ze szczególnym uwzględnieniem drzew o wysokich walorach przyrodniczych.

Park na Błoniach w Lublinie został zaprojektowany przez nasz zespół w ramach działań Garden Concept Architekci Krajobrazu.