Zaułek Poetów

Zaułek Poetów – miejsce spotkań, relaksu i wypoczynku świdniczan to niewielki park kieszonkowy, zlokalizowany między Miejsko-Powiatową Biblioteką Publiczną a Przedszkolem nr 6 w Świdniku. Przestrzeń ta służy spotkaniom i wydarzeniom kulturalnym organizowanym dla mieszkańców oraz jako zielone zaplecze dla czytelników pobliskiej biblioteki.

Historycznie Zaułek zlokalizowany został na miejscu jednego z dawnych świdnickich siedlisk. Pozostałością jest stara grusza, rosnąca na środku skweru. W południowo-zachodnim rogu zaprojektowano scenę dla artystów – altanę z białego kamienia – opoki, nawiązując do tradycyjnej metody wznoszenia budynków w tej okolicy. Wewnątrz altany wykonano mini-scenę przeznaczoną na kameralne spotkania z artystami, twórcami i muzyką. Zaprojektowano tabliczki z cytatami patronki biblioteki – Anny Kamieńskiej, tablice z fotografiami dawnych zabudowań oraz elementy małej architektury.

Miejsce to, dzięki działaniom Biblioteka Świdnik sprzyja kulturze, społeczności i budowaniu lokalnej tożsamości.

Zaułek Poetów w Świdniku został zaprojektowany i zrealizowany przez nasz zespół w ramach działań Garden Concept Architekci Krajobrazu.